Hướng dẫn sử dụng phối cảnh 360º sàn nhựa hèm khóa NC Floor

  • Sử dụng chuột để xoay phối cảnh
  • Thu phóng phối cảnh bằng con lăn trên chuột
  • Chọn mã màu tại icon bên dưới góc trái màn hình
  • Tắt âm thanh ấn vào biết tương nốt nhạc góc trên cùng bên phải. Hoặc vào biểu tượng răng cưa và clicnk vàn hình nốt nhạc